W pułapce regulacji

Integracja europejska oparta najpierw o Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, a następnie EWG i wreszcie Unię Europejską miała różne oblicza.

Na legitymacjach studenckich oraz banknotach znajdują się hologramy nie do podrobienia obsługa helpdesk obsługa helpdesk helpdesk obsługa

W okresie jej kształtowania idea integracji była związana przede wszystkim z wymiarem gospodarczym.

Dążono do stworzenia na Starym Kontynencie strefy swobodnej wymiany handlowej, w której można by kupować i sprzedawać bez zbędnego skrępowania regulacjami celnymi.

To udało się osiągnąć.

Udało się również stworzyć strefę wolnego przepływu ludzi, czyli system Schengen.

Z czasem jednak gospodarka europejska w ramach Unii zaczęła podlegać licznym wewnętrznym regulacjom, normom i dyrektywom, których niemała część uznawana jest za absurdalne i szkodliwe.

Dla elit w Brukseli są one jednakże dogmatami, z których eurokracja nie jest w stanie zrezygnować.

Zdaniem wielu specjalistów odwrót od takiego podejścia mógłby uczynić Europę znacznie bardziej konkurencyjną – nie tylko wobec Stanów Zjednoczonych, ale również coraz potężniejszych Chin.

Trudno jednak doszukać się symptomów takich zmian.