Giełda instrumentów finansowych oraz inne rodzaje popularnych giełd

Obroty na giełdach instrumentów finansowych, jeżeli wziąć pod wzgląd wyłącznie wartości zawieranych transakcji, znacznie przewyższają wartości obrotów np. towarami oraz usługami. Podmiotami, które uczestniczą w funkcjonowaniu giełd instrumentów finansowych są głównie banki oraz władze monetarne państwa.

Swój udział mają także przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Osoby fizyczne działające na giełdach instrumentów finansowych są głównie reprezentowane przez tzw. brokerów.

Jednak giełdy instrumentów finansowych, chociaż są jednymi z najważniejszych pod względem kapitałowym, to wcale nie są jedynymi. Poza giełdami instrumentów finansowych bardzo istotne są tez inne typy giełd, m.in.

odgrywające istotną dla rynku role giełdy papierów wartościowych oraz giełdy instrumentów pochodnych. Wyróżniamy także giełdy usług. Na międzynarodowych giełdach usług przedmiotem kontraktu są głównie usługi ubezpieczeniowe, usługi transportowe a także pośrednictwo transakcyjne.