Euro – piękna idea, słabe wykonanie

Nie da się mówić o aktualnym kształcie gospodarki w Europie z pominięciem zagadnienia strefy euro. Stworzenie wspólnej waluty, która miała połączyć gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej było planowane przez wiele lat.

Kiedy przygotowania weszły w kluczową fazę, nikt do końca nie był pewien, jakie będą skutki. Rezygnacja z narodowych środków płatniczych nie wszystkim przyszła łatwo.

Brytyjczycy nie porzucili funta, także Szwedom nie spieszyło się do rozstania z koroną. Czas pokazał, że pęd do euro był średnio sensowny.

www.zuhfox.pl informacje gospodarcze Biuro rachunkowe Numeratis świadczy usługi usługi księgowe toruń a poza tym również kadry i płace

Podwyżki cen dotknęły wszystkie kraje, w których dokonano walutowej reformy. Na tym jednak nie koniec kłopotów.

Okazało się, że jedna waluta wcale nie chroni przed kryzysem, jak przekonywali jej twórcy i entuzjaści. Najpoważniejsze problemy gospodarcze dotknęły te państwa, gdzie euro obowiązuje.

Wcale nie pomaga ono w wyjściu z dołka, co jednak nie osłabia bezkrytycznego zachwytu części polityków i komentatorów. Być może Europa i jej gospodarka potrzebują kolejnych ciosów, by tutejsi przywódcy się opamiętali.