Chicago Board of Trade – giełda w Chicago

CBOT, czyli popularne Chicago Board of Trade, zostało założone w 1848 roku. Dzisiaj jest najstarszą na całym świecie giełdą opcji oraz giełdą futures.

Obecnie na giełdzie Chicago Board of Trade działa blisko 3600 członków, a z roku na rok ich liczba wzrasta. Handlują oni ponad pięćdziesięcioma różnymi rodzajami opcji oraz kontraktami terminowymi.

W 2003 roku obroty na Chicago Board of Trade wyniosły ponad 450 milionów kontraktów. W lipcu 2007 roku Chicago Board of Trade połączyło się z Chicago Mercantile Exchange i stało się jedną z najbardziej znaczących giełd w kraju.

Siedziba giełdy Chicago Board of Trade od 1930 znajduje się w Chicago, w budynku przy West Jackson Boulevard 141. Budynek giełdy zaprojektowało dwoje znanych architektów – Holabird & Root.

Siedziba Chicago Board of Trade ma ponad 180 metrów wysokości i aż do 1965 roku była najwyższą budowlą w Chicago. Wtedy też wybudowano Richard J.

Daley Center, który był nieznacznie wyższy od siedziby Chicago Board of Trade.