Obligacje – co to takiego?

Obligacje są to po prostu to papiery wartościowe, które są emitowane w serii. Ich emitent stwierdza, iż jest zadłużony wobec swojego obligatariusza i tym samym zobowiązuje się spełnić wobec niego wszystkie określone w umowie świadczenia. Obligacje należą do dłużnych instrumentów finansowych. W odróżnieniu np. do akcji, nie dają one ich posiadaczowi uprawnień np. współwłasności. Emisja papierów wartościowych jakimi są obligacje polega na przekazywaniu kapitału od inwestorów do spółki.

www.toastygruzinskie.pl Producent naklejek samoprzylepnych Drukarnia Booklet oferuje druk naklejek i etykiet z własnym nadrukiem lub logo Badania NPS

Obligacje są pewnego rodzaju reprezentacją praw majątkowych, które są podzielone na daną liczbę jednostek równych wobec siebie. Oznacza to, że dane emisje i serie obligacji są zawsze sobie równe.Wyróżnić możemy kilka podstawowych typów obligacji. Obligacje skarbowe to te, które są emitowane wyłącznie przez dany Skarb Państwa. Obligacje municypalne, inaczej zwane komunalnymi są emitowane przez terytorialne samorządy. Wyróżnia się też obligacje podmiotów prawnych, np. przedsiębiorstw.