Jak wygląda struktura organizacyjna giełdy

Każda giełda posiada określoną strukturę organizacyjną. Wyróżnić w niej można m.in. władze giełdy. Są one zorganizowane najczęściej jako spółki akcyjne i stanowią akcjonariuszy giełdy, radę giełdy oraz jej zarząd. W strukturze giełdy działają też poszczególne komisje giełdowe.

CECE Polska Firma axpol trading zajmuje się artykułami reklamowymi

Jest to np. komisja do spraw dopuszczania papierów wartościowych w obrót giełdowy. Kolejne elementy struktury organizacyjnej giełdy to m.in. izby maklerskie, sąd rozjemczy oraz sąd honorowy a także biuro rozliczeń. Poza wyżej wymienionymi organami giełdy każda giełda musi też posiadać własne wyposażenie materialne.

Jest ono bardzo ważne dla ogólnego działania giełdy na rynku. Mówiąc o wyposażeniu materialnym giełdy chodzi m.in. o takie elementy jak budynek jej siedziby. To w nim będą odbywały się np. sesje giełdowe.

Także tam wyznaczone są specjalne sekcje, w których zawierane są transakcje giełdowe. Także w siedzibie giełdy znajdować będą się stanowiska pracy dla jej głównych organów.