Greckie świątynie

Grecy, podobnie, jak wiele innych starożytnych społeczności, przykładali ogromną wagę do religii. Wprawdzie greckie postrzeganie świata bogów nie było tak ścisłe i zorganizowane, jak wierzenia dzisiejszych katolików czy muzułmanów, jednak religia wciąż stanowiła bardzo ważny element życia. Dowody widać w architekturze.

Najstarsze dzieła budowlane w starożytnej Grecji powstawały właśnie na cześć bogów. Grecy tworzyli piękne świątynie już od X wieku p.n.

e. Greckie świątynie z czasem nabrały konkretnych kształtów – były tworzone w ramach jednego porządku, który dziś nazywamy doryckim. Takie świątynie powstawały około XVIII w.

inwestycje deweloperskie od jandach-lubon.pl Luksusowe Apartamenty w Poznaniu https://villesolackie.pl/ wille na Sołaczu

p.n.e.

Świątynie tego rodzaju powstawały na prostokątnym planie i obfitowały w zdobienia. Charakterystyczne były też liczne kolumny, które otaczały budowlę. W tym okresie kolumny wychodziły z podłoża, miały gruby trzon i pionowe żłobienia.

Na kolumnach znajdowała się kwadratowa płyta. Do tego rodzaju budowli zaliczyć można np. świątynię Hery w Paetum.