Akwedukty rzymskie

Starożytni Rzymianie, mimo że w dziedzinie sztuki byli raczej odtwórcami Greków, to wsławili się wieloma innowacjami technologicznymi. Jedną z nich był akwedukt.

Zapoczątkował on wielką zmianę w funkcjonowaniu społeczeństwa, przyniósł dostęp do wody pitnej i polepszenie warunków bytowych. Podziemne i nadziemne – wszystkie rodzaje akweduktów zapewniały starożytnym ludom życiodajną substancję.

Kanał wodociągowy istniał już w Starożytnej Mezopotamii, doprowadzając wodę do słynnej Niniwy. Akwedukty powstawały również na terenach Grecji, ale dopiero w Rzymie skonstruowano całą sieć wodociągową.

Ich innowacyjność polegała na wykorzystaniu łuków arkadowych, które mogły być rozciągnięte ponad wodami i nierównościami terenu. Czysta, źródlana woda doprowadzana była do miast, polegając na zasadzie stałego spływu, nawet z bardzo dalekich miejsc.

Za czasów Konstantyna Wielkiego na początku IV wieku naszej ery, długość wodociągów wynosiła już prawie 600 kilometrów! Dziś najbardziej znanym akweduktem rzymskim jest Pont du Gard, wzniesiony na terenie dzisiejszej Francji, a wykonany bez użycia zaprawy. Ci starożytni, to jednak potrafili budować.